top of page

Advertising Promotion Page Login

อัปเดตเมื่อ 19 มี.ค. 2562

การโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ Wi-Fi เป็นมากกว่าระบบ Wi-Fi


คุณสามารถส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ โปรโมชั่นใหม่ ร่วมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ให้ลูกค้าได้รับทราบ แบบไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร ผ่านทาง  หน้าแสดงโปรโมชั่น ช่วยให้ธุรกิจคุณ กับลูกค้า สื่อสารกันง่ายขึ้น ทำให้ Wi-Fi Free เป็นมากกว่า Free Wi-FiImages รูปภาพ  โปรโมชั่นต่างๆ  คุณสามารถใส่มัน ส่งไปในหน้า Promotion  Page   เพียงลูกค้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ข้อมูลข่าวสารจะถูกส่งถึงมือทันที คุณสามารถส่ง บัตรกำนัล ต่างๆ ให้กับลูกค้าคนสำคัญ  เพื่อเกิดกลับมาซื้อซ้ำ และ สร้าง Barnding & Loyalty   ทำให้ คุณค่าตราสินค้าคุณมี Value Proposition มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

"ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า ด้วยการแสดงผลบน Smart Phone และ PC "


" ใช้งานง่ายกรอกข้อมูลแสดงข้อมูล รายละเอียดโปรโมชั่น ส่งถึงลูกค้า"

" หน้าจอแสดงผล เมื่อลูกค้าใช้งาน"


"กำหนดวัน และช่วงเวลา ของ Display แสดงผล Ads. แบบมืออาชีพ"

"แฟรนด์ไชส์หลายสาขา ยิง Ads ให้ตรงกลุ่มลูกค้า ตามพื้นที่บริการ แถมด้วยปุ่ม Skip Ads"

"Free Wi-Fi ที่มากกว่า Wi-Fi Free บน Platfrom Cloud Social Wi-Fi"

ดู 113 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page