เลือกในแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

 • Free

  ฿0
  เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่ต้องการระบบ Login แต่อยากได้ภาพลักษณ์
  แพ็กเกจฟรี

Function

รายละเอียดการทำงาน

Dashboard

# Realtime Display

 • สถิติผู้ใช้งานใหม่

 • สถิติผู้กลับมาใช้งานซ้ำ

 • สถิติผู้มาเยี่ยม

 • สถิติค่าเฉี่ยการใช้งาน

 • แสดงผล Site   Status

 • แสดงผล   Unique Client

User Policy

# Management User

 • สร้าง Username Login

 • กำหนดรูปแบบบริการ

 • กำหนดรูปแบบรายวัน

 • กำหนดรูปแบบรายชั่วโมง

 • นำเข้า User แบบ Excel

 • View User Profile

Site Management

# Customize Login Site

 • ปรับแต่งหน้า Login

 • แสดงผลแยกได้หลายไซต์

 •  ปรับแต่งรูปแบบการ Login

 • ปรับแต่ง Logo แยกไซต์

 • ปรับแต่งพื้นหลัง​ แยกไซต์

 • ตั้งค่ากลุ่มบริการต่างๆ

 • กำหนดข้อความตอนรับ

 • ตั้งค่า Location MAP

 • ปรับแต่งแยกกันอิสระ

Marketing integrations

# Remarketing  Social

 • เชื่อมต่อ Facebook Pixel

 • เชื่อมต่อ Google Adword

 •  เชื่อมต่อ Mailchimp 

 • Login  Social  Facebook

Interest Questions

# Customer insight

 • กำหนดรูปแบบ  ​ Interest 

 • สร้างได้มากกว่า 1

 •  กำหนดแยกตามไซต์

 • ปรับแต่ง Interest ได้อิสระ

 • รายงานข้อมูล Interrest 

Advertising    Page

# Advertising Page Login

 • ระบบสร้างโฆษณา

 • ตั้งเวลาแสดงผล

 •  กำหนดแยกตามไซต์

 • ปรับแต่งโฆษณา ได้อิสระ

 • กำหนดปริมาณแสดงผล

 • รายงานการมองเห็น

 • รายงานการ Click

 • สร้าง Content  ​โฆษณา

Report   Analytics

#    Analytics Big Data

 • สถิติการเข้าใช้งาน

 • รายงานผู้ใช้งานในระบบ

 • สถิติ​ Device   ที่ใช้งาน

 • สถิติ​ Browser   ที่ใช้งาน

 • Network Report

 • ผู้ใช้งานออนไลน์  Realtime

 • Authentication log

 • รายงาน Login Error log

 • รายงานสถานะ อุปกรณ์

 • รายงานทั้งแบบรวม

 • รายงานแบบแยกตามสาขา

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่ต้องการระบบ Login แต่อยากได้ภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์

true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png

ระบบ Hotspot Login พร้อมออก คูปองอินเตอร์เน็ต เบื้องต้นสำหรับไม่เกิน 50 User พร้อม ๆ กัน

true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png

ระบบ Hotspot Login พร้อมออกคูปองอินเตอร์เน็ต และ User Social Facebook ไม่เกิน 80 User พร้อม ๆ กัน

true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png

Social WiFi Hotspot, Advertising Page, Social Login, Remarketing Facebook Fixel, Google Adsword ทำการตลาดสำหรับ Marketing มืออาชีพ

true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png
true-icon2.png

BASIC

SOCIAL+

ENTERPRISE

FREE